תנאי השימוש

אתר זה מופעל ע"י ש.י.ר שלמה יבוא רכב בע"מ מטעם קבוצת החברות הקשורות להפצת רכבים ממותג אופל בישראל ובאירופה ("אופל").
משרדינו הראשי הרשום ממוקם ב בקריית שלמה, צריפין ת.ד. 382 ניר צבי, מיקוד:72905.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש להלן בטרם השימוש באתר זה. שימוש באתר זה מצביע כי הסכמת לתנאי השימוש אלה ללא קשר להאם בחרת להירשם אצל אופל. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלה, אל תעשה שימוש באתר זה.

השימוש באפליקציה אינו מיועד למשתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים. אם טרם מלאו לך 18 שנים, אינך רשאי להתקין את היישום או להשתמש בו.

התראות

המידע הכלול באתר זה מיועד להיות מקיף ועובדתי ככל הניתן. אנו שומרים את הזכות, למרות האמור לעיל, לעשות שינויים מעת לעת, ללא התראה, במחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרט, דגמים וזמינות.

חלק מהקישורים באתר זה עשויים להוביל לאתרים המנוהלים על ידי בעלי אתרים עצמאיים. המידע המוצג באתרים אלו הינו באחריותם הבלעדית של אותם בעלי אתרים. לאופל אין כל שליטה או אחריות על התוכן באתרים עצמאיים ומספקת את הקישורים אליהם למבקרים באתר זה אך ורק לשם נוחות המשתמשים באתר.

ההרשמה לאפליקציה וכן שירותים מסוימים המופעלים דרכה מחייבים שימוש במערכת מסרונים (SMS) או הודעות פנימית, ולעיתים בדואר אלקטרוני ככל שתתבקש לכך, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, טרם התקנת היישום לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך.


אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האפליקציה ואת דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או בתוכנה ו/או בשירותים הנלווים לה, על-ידי המשתמש באפליקציה או מי מטעמו.


תנאי השימוש באתר / אפליקציה

1. קניין רוחני

כל החומרים באתר הינם קניינם הרוחני של אופל. אין להעתיק או לשחזר את החומרים הללו והינם שמורים למטרות צפייה מקוונת בלבד. למרות האמור, ניתן להדפיס דפים מהתאר בשלמותם לעותק קשיח ולצורך שימוש פרטי בהתאם לאמור להלן:

(א) אין לעשות כל שינוי במסמכים או בגרפיקות קשורות באתר;
(ב) אין לעשות שימוש בגרפיקות המופיעות באתר בניתוק מהטקסט התואם; וכן,
(ג) זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של אופל וכן כל התראה אחרת צריכים להופיע על כל העותקים שנעשו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, אופל רשאית מעת לעת לאפשר לך את ההזדמנות להוריד טפטים, שומרי מסך וכלים נוספים מהאתר. הורדות אלו מכוסות על יד תנאים אלה.

אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל הסימנים המופיעים באפליקציה כפופים לזכויות סימני המסחר של היצרן והחברה, לרבות ולא רק לוחיות, שמות דגמים וכן לוגו החברה, סמליה וסמלי מותגיה.

שימושים אסורים באפליקציה

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באפליקציה ובתוכנה - אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך לאפליקציה ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין:
א. לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או בתוכן האפליקציה.
ב. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ  או לאחסן את תוכן האפליקציה, כולו או חלקו.
ג. להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה.
ד. להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
ה. לשבש או להפר כל זכות של משתמשים אחרים באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או על-ידי גישה בלתי מורשית למכשיר או לנתונים שלהם.
ו. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
ז. שימוש באפליקציה או בתוכן האפליקציה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט

כל שימוש בעותקים מהאתר שאינם בהתאם לתנאים הללו, לכל מטרה, הינו אסור בהחלט. החומרים באתר זה נסרקו באופן יסודי ונבחנו בכל שלבי ההפקה. על אף האמור, אופל ממליצה בכל זאת לבצע סריקה לאיתור וירוסים באמצעות תוכנת אנטי-וירוס טרם השימוש בחומרים. אופל ממליצה כי תעשה שימוש בתוכנת אנטי-וירוס עדכנית.

2. קישור לאתר זה

במידה והינך מעוניין/ת לספק קישור לאתר זה, הקישור חייב להיות לאתר הבית של אופל.

3. נגישות השירות

אף על פי שאופל עושה את כל המאמצים להבטיח כי האתר כסדרו זמין 24 שעות ביום, אופל לא תהייה אחראית במידה ומכל סיבה שהיא האתר לא יהיה זמין בכל זמן ולכל תקופה.

גישה לאתר עשויה להיות מושהת זמנית וללא התראה במקרה של כשל מערכות, אחזקת או תיקון או לכל מטרה שהינה מעבר לשליטתה של אופל.
החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאפליקציה בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האפליקציה או חלקים בה, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש.

החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האפליקציה, השירותים המוצעים בה ו/או תוכנה. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באפליקציה או מחוסר שימוש באפליקציה.

4. חומר של מבקרים ויצירת קשר עימם

מעבר למידע אישי שניתן לזהות, אשר מוגן תחת מדיניות הפרטיות, כל מידע אשר תמסור או תפרסם באתר יחשב כבילתי-סודי ולא קנייני. לאופל לא יהיו כל התחייבויות בנוגע לחומרים מסוג זה. אופל והממונים מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, להעביר, להפיץ ולהשתמש בכל דרך באותם חומרים ובכל מידע, תמונות, צלילים וקולות, טקסט ודברים אחרים הכלולים לטובת כל מטרה.

הינך מנוע/ה מפרסום או תשדורת מהאתר או אליו כל חומר הקשור לאחד מהבאים:

(א) חומר מאיים, משמיץ, מגונה, גס, מסית, תוקף, פורנוגרפי, מטריד, מקים חבות כמסית לפשע שנאה על בסיס גזע, מפלה, מטיל אימה, משלהב, מנואץ, נמצא בהפרת סודיות, בהפרת פרטיות או שעלול לגרום אי נוחות או מטרד; או
(ב) אשר לא הושגו עבוריו כל הרישיונות והאישורים המתאימים; או
(ג) אשר מקים או מעודד התנהגות אשר עלולה להיתפס כעבריינית, מקימת חבות אזרחית, מנוגת לחוקים או פוגעת בזכויות של כל צד שלישי, בכל מדינה בעולם; או
(ד) אשר הינו מזיק טכנית (כולל ואינו מוגבל לוירוסי מחשב, פצצות לוגיות, סוסים טרויאנים, תולעים, מרכיבים מזיקים, מידע מושחת או תוכנות זדוניות אחרות או מידע מזיק).

אינך רשאי לעשות כל שימוש לרעה באתר, בכל אופן, כולל אך אינו מוגבל לפריצה למחשבים (האקינג).

אופל תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשות אכיפת חוק או רשות שיפוטית אשר יבקשו, יצוו או ינחו את אופל למסור מידע בדבר זהות או מיקום של כל מי שיבחרו לפרסם כל חומר אשר ימצא בהפרה של פסקה 4 זו.

5. דיוק ונכונות המידע

המידע באתר זה מיועד ללקוחות אופל. אופל תעשה שימוש במאמצים סבירים על מנת להבטיח שהתוכן באתר זה הינו מדוייק ועדכני. על אף האמור, עקב טבעם של מלאי כלי הרכב ושינויים מחייבים במפרטם של כלי הרכב כחלק מעדכונים שנתיים וכדומה, מוצרים המוצגים באתר זה עשויים להיות שונים מהפירוט העדכני ביותר. חלק מהציוד המתואר או מוצג עשוי להיות זמין במדינות מסויימות בלבד או שעשוי להיות זמין אך ורק בעלות נוספת. מומלץ כי לקוחות יבדקו כל תכונה ספציפית רצויה מול הקמעונאי האחראי במעמד ההזמנה. אופל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרט מוצר בכל זמן ואופל אינה מקבלת כל חבות או אחריות בדבר אובדן או טענות הקמות כתוצאה מצפיה הנגרמת מתוכן האתר.

אין להקים כל צפייה מכל הצהרה או התבטאות במסגרת האתר והחומר המסופק באתר הינו בגדר "כפי שהוא", ללא כל תניות, אחריות או כל תנאים מכל סוג. בהתאם ובמסגרת הרחבה ביותר הניתנת לפי חוק, אופל מספקת לך את האתר בהתאם לכך שאופל איננה מתנערת מכל מצגים, אחריות או כל תנאים אחרים (כולל ואינו מוגבל לכל תנאים מרומזים לפי חוק) אשר, מלבד אותם תנאים, היו עשויים להשפיע בכל אופן על אתר זה.

בעוד שהחברה עושה כל מאמץ כדי לוודא כי התוכן באפליקציה מהימן, אמין, נכון ועדכני, הרי כי תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באפליקציה ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האפליקציה אינו מעניק לך באופן ישיר או עקיף כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה ולא יהווה מקור לחבות מכל סוג שהוא של החברה כלפיך.

כמו כן, החברה אינה אחראית לתוכן, לשירותים או למוצרים המוצעים או מסופקים או מתופעלים על-ידי גורמים וצדדים שלישיים דרך האפליקציה. אם תבקש ליצור קשר מסוים מול גורם שלישי דרך האפליקציה, התקשורת מול גורם זה, מסירת הפרטים אליו ואחריות לניהול הקשר והשירות מולו תהא על אותו גורם או על אחריותך. במקרה שכזה, מומלץ להתעניין בקשר לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו גורם טרם ההתקשרות מולו.


6. חבות

אופל ומשרדיה, מנהליה, עובדיה או סוכניה מסירים כל חבות או אחריות מכל סוג ובכל סכום כתוצאה מאובדן או נזקים אשר נגרמו לך או לצד שלישי (כולל ואינו מוגבל לכל אובדן או נזק ישיר, עקיף, עונשי או תוצאתי ו/או כל אובדן הכנסה, רווח, רצון טוב, מידע, חוזים והסכמים, שימוש בכסף או כל אובדן שנגרם כתוצאה או קשור בכל צורה לשיבוש עיסקי, בין אם בנזיקין [(כולל ואינו מוגבל ל-) רשלנות, חוזים או אחרת] בהתקשרות עם האתר בכל אופן או בהקשר של שימוש, אי יכולת להשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, כל אתרים המקושרים לאתר או כל חומר כלשהו באתרים אלה, כולל אך אינו מוגבל אובדן או נזקים כתוצאה מוירוסים שיתכן והדביקו את ציוד המחשב שלך, תוכנה או כל קניין כתוצאה מגישתך, שימושך או צפייתך באתר רו הורדת כל חומר מהאתר רו כל אתר המקושר לאתר זה. כל התנאים המנויינים בסעיף זה לא יאיינו את חבות ואחריות אובל במקרים הבאים:

(א) מוות או פציעה אישית אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות של אופל;
(ב) הונאה או כל תיאור מסולף הבא לכדי הונאה;
(ג) כל חבות שלא ניתן להסיר או להגביל לפי החוק המקובל.


7. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן בתקנון זה ויפורסם באפליקציה ו/או בהודעה אישית או כללית למשתמשים בה. שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין בתקנון זה מעת לעת.
המשך השימוש באפליקציה הוא עדות להסכמתך לתנאים שתוקנו. אם לא, אנא הימנע מהמשך השימוש.


8. חוקים מסדירים וסמכויות

תנאי שימוש אלו, לרבות מדיניות הפרטיות הנלווית, אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או היצרן.

כל מחלוקת שעלולה לעלות בהקשר לאתר זה תיושב בהתאם לחוקי גרמניה על ידי בתי המשפט הראשיים בפרנקפורט, גרמניה.

ככל שישנה מחלוקת מול נציגות היצרן בארץ בכל עניין העולה מתנאים אלו, בנוגע לכל שימוש באפליקציה ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש בה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאפליקציה, אזי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.


9. שאלות, בקשות והערות

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר  (קישור ישיר לדף יצירת קשר); או בכתובת _________; באמצעות משלוח פקס למספר  _______; בדוא"ל ל-: ___________; או בטלפון מספר: ________.