REGISTRUJTE SE NA MYOPEL

Registracijom na naš servis stičete pravo na mnoge pogodnosti. Time što ćete podeliti informacije o Vama i Vašem Opelu, pomažete nam da skrojimo jedinstvenu ponudu specijalno za Vas. Ne oklevajte i postanite deo Jedinstvenog Opel Servisa kako bi potpuno uživali u benefitima Vašeg Opel vozila.
 

Lični podaci
* Obavezna polja
Pozdrav
Titula
Ime
Prezime
Ulica, broj
Poštanski broj
Grad
E-mail adresa
Potvrdite e-mail adresu
Broj telefona
Vaša lozinka bi trebala da sadrži najmanje 8 karaktera, uključujući jedno veliko slovo i jedan broj.
Lozinka
Ponovite lozinku
Pravila o zaštiti privatnosti
Registracija znači prihvatanje i .
  Saglasni ste da Predstavništvo OPEL Southeast Europe Limited Liability Company Beograd– Bulevar Mihaila Pupina 165g, 11070 Beograd (‘’Rukovalac’’) može obradjivati Vaše lične podatke za potrebe marketinga, marketinških istraživanja, servisnih akcija i kampanja, praćenja podataka o prodaji i održavanja kontakta sa Vama. Svrha obrade je utvrdjena od strane Rukovaoca uz Vaš pristanak kao lica na koje se lični podatak odnosi. Možete prekinuti obradu Vaših ličnih podataka putem takvog zahteva, u kom slučaju se dužni ste da Rukovaocu nadokandite opravdane troškove i štetu (ukoliko isti postoje) u skladu sa propisima koji regulišu odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.
 
Ovlašćeni ste na ostvarivanje prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (‘’Zakon’’) odnosno možete Rukovaocu uputiti pisani zahtev, na adresu registrovanog sedišta Rukovaoca ili na e-mail: cac@gm.com , kojim ćete tražiti (i) obaveštenje o obradi podataka koji se na Vas odnose, (ii) uvid u takve podatke, (iii) kopiranje takvih podataka, i (iv) da Rukovalac izvrši ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. U cilju ispunjenja Vašeg zahteva, Rukovalac će isti proslediti svim licima kojima je Rukovalac prethodno dostavio Vaše podatke. Ovim pravima se naročito možete koristiti u slučaju postojanja sumnje u nedozvoljenost obrade podataka koji se odnose na Vas. U slučaju da ste onemogućeni u ostvarivanju svojih prava predviđenih Zakonom (a kako je napred pojašnjeno), možete izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (‘’Poverenik’’).
 
Vaši lični podaci mogu biti učinjeni dostupnim General Motors Holding LLC  (100 Renaissance Ctr
Detroit, MI 48243 , Michigan USA), OnStar Europe Ltd (Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz D-65423 Rüsselsheim am Main), u okviru kompanija General Motors grupe i dobavljačima,  maloprodajnim trgovcima i agentima (‘’Korisnici  podataka’’) u gore navedene svrhe.  Podaci mogu biti  iznošeni iz Republike Srbije. U slučaju da se podaci iznose u državu koja nije članica Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Europe, prethodna dozvola za takvo iznošenje biće pribavljena od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka  o ličnosti(‘’Poverenik’’). Sve mere koje su razumno potrebne će biti preduzete kako bi se osiguralo da Vaši podaci budu tretirani pouzdano i u skladu sa važećim propisima.’’
 
 
E-maila
Telefona
SMS-a