ZAŠTITa PRIVATNOSTI

Moj Opel

Ovim web sajtom upravlja Opel Automobile GmbH u ime grupe povezanih kompanija koje se bave distribucijom vozila marke Opel u Evropi (‚‚Opel").
Naše registrovano sedište nalazi se na adresi Bahnhofsplatz, D-65423, Riselshajm, Nemačka.

Molimo, pažljivo pročitajte ove uslove pre korišćenja ovog web sajta, jer je njima objašnjeno kako obradjujemo lične podatke i kako koristimo kolačiće (‚‚cookies"). Korišćenje ovog web sajta znači da prihvatate naše uslove. Ako ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj web sajt.

1. Vrste podataka koje se obradjuju / linkovi ka drugim stranicama

Opel vodi računa o Vašoj privatnosti. Putem ovog web sajta prikupljamo različite informacije ličnog tipa koje nam dajete, uključujući i informacije koje smo sakupili preko kolačića, kako je objašnjeno dole u ovim pravilima, kao i informacije o Vašem vozilu, u svrhu pružanja upotrebnog i prijatnog korisničkog iskustva prilikom dobijanja  adekvatnog održavanja automobila.

Ovaj web sajt sadrži i linkove ka drugim Opelovim web stranicama ili web sajtovima trećih lica, kao što su naši dileri, ovlašćeni serviseri, druge pridružene kompanije ili sajtovi društvenih medija. Kad kliknete na link koji vodi do drugih Opelovih ili web sajtova trećih lica, molimo, imajte u vidu da ovi web sajtovi imaju sopstvena pravila o zaštiti privatnosti podataka. Molimo da proverite njihova pravila o zaštiti privatnosti pre korišćenja ovih web sajtova.

Molimo, imajte u vidu da Opel ne prihvata odgovornost ili obavezu za web sajtove trećih lica.

2. Prikupljanje i korišćenje informacija

Ako Opelu date lične podatke, mi ćemo ove informacije o Vama sačuvati u marketinške svrhe, za istraživanje tržišta, usluge postprodaje, praćenje prodajnih podataka, kao i da stupimo u kontakt s Vama, shodno Vašim željama. Takodje, možemo obelodaniti ove informacije u okviru naše grupe internacionalnih kompanija (‚‚GM grupa") i naših distributera i ovlašćenih servisera, kao i uslužnih kompanija, u gore navedene svrhe. Neke od njih mogu se nalaziti van Evropske unije, ali su pod ugovornom obavezom da poštuju poverljivost Vaših ličnih podataka. Nećemo prodavati niti deliti Vaše lične podatke s bilo kojim trećim kompanijama za njihovu nezavisnu upotrebu, bez Vašeg prethodnog pristanka.

Za optimizaciju ovog web sajta u smislu performansi, upotrebljivosti i obezbedjivanja korisnih informacija o našim proizvodima i uslugama, mi automatski sakupljamo i čuvamo informacije u datotekama evidencije u Vašem kompjuteru. Ovo uključuje Vašu Internet (IP) adresu, vrstu pretraživača, podešavanje jezika, operativni sistem, provajdera internet usluga (ISP) i oznaku datum/vreme.

Ove informacije koristimo da bismo efikasno upravljali web sajtom, saznali više o navikama naših korisnika na web sajtu, analizirali trendove i prikupljali demografske podatke o našim korisnicima u celini. Prikupljene informacije mogu se upotrebiti i u svrhu marketinga ili oglašavanja i komunikacije (na primer, optimizacija i popravljanje korisničkog iskustva, pružanje boljih specijalnih i personalizovanih ponuda i usluga).

Ako uz lične podatke koristimo informacije koje nisu ličnog tipa, ove informacije se tretiraju kao lični podaci dokle god su u kombinaciji s njima. 

3. Upotreba kolačića

Ovaj web sajt, e-mail poruke, onlajn usluge, reklame i interaktivne aplikacije, mogu koristiti ‚‚kolačiće" za optimizaciju naših usluga.

Šta je ‚‚kolačić"?
‚‚Kolačić" je mali fajl, obično sastavljen od slova i brojeva, koji naš web server šalje u datoteku kolačića na pretraživaču hard diska Vašeg kompjutera. Ovo, na primer, omogućuje našem web sajtu da prepozna korisnikov uredjaj kad se uspostavi veza izmedju web servera i Internet pretraživača. Osnovna svrha kolačića je da dozvoli našem web serveru da korisniku predstavi prilagodjene Internet stranice čime se personalizuje iskustvo posete Opelovom web sajtu i bolje reaguje na individualne potrebe korisnika.
 
Kakve kolačiće koristi ovaj web sajt?

Opel koristi dve vrste kolačića na ovom web sajtu:
•  Kolačiće sesije
Ovo su privremeni kolačići koji se čuvaju u fajlu za kolačiće na Vašem pretraživaču do kraja Vaše sesije. Ovi kolačići su obavezni za neke aplikacije ili funkcije na ovom web sajtu kako bi pravilno funkcionisale.

•   Trajni kolačići
možemo koristiti trajne kolačiće za bolje korisničko iskustvo (na pr. za optimizovanu navigaciju). Ovi kolačići ostaju duži period u fajlu s kolačićima Vašeg pretraživača. Taj vremenski period zavisi od Vašeg izbora u podešavanjima internet pretraživača. Trajni kolačići omogućuju da se informacije prenose na web server svaki put kad neko poseti web sajt. Trajni kolačići poznati su i kao Kolačići za praćenje.
Ima mnogo publikacija na internetu o kolačićima u slučaju da želite više da pročitate. Vidite, na primer:
http://www.allaboutcookies.org

4. Kolačići trećih lica

Opel može koristiti treća lica kao oglašivače za usluge reklamiranja i optimizaciju naše marketinške komunikacije. Ova treća lica u svojstvu oglašivača koriste kolačiće da izmere efikasnost reklama i personalizuju sadržaj reklama. Informacije koje prikupe mogu sadržati podatke poput geolokacije (iz IP adrese) ili kontakt detalje poput e-mail adrese kad bi bili prikupljeni preko ovog web sajta.

5. Web oznake i pikseli

Ovaj web sajt može sadržati web oznake (još poznate kao piksel oznake). Web oznaka je često transparentna grafička slika, obično ne veća od 1x1 piksel, smeštena na web sajt ili e-mail, koja se koristi za praćenje ponašanja na Internetu korisnika koji posećuju web sajt ili šalju mejlove. Web oznake koriste tehnologije treće strane za praćenje aktivnosti korisnika našeg web sajta. One omogućuju da se prati koji kompjuter je pristupio odredjenom sajtu, kada i odakle (na nivou zemlje/grada).

6. Praćenje i analiza

Za konstantnu optimizaciju svoje marketinške komunikacije, Opel koristi analitički softver. On omogućuje praćenje ponašanja na Internetu u smislu vremena, geografske lokacije i korišćenja ovog web sajta. Ova informacija se dobija praćenjem piksela i/ili preko kolačića. Informacija dobijena praćenjem piksela i/ili preko kolačića je anonimna i ne povezuje se s ličnim podacima. Sve informacije bitne za ovu analizu čuvaju se na serverima u Nemačkoj. Opel ne deli ove informacije s bilo kojom trećom stranom za njihovu nezavisnu upotrebu.

7. Uporeba kolačića

Kolačići Sesije:

 
Naziv: ASP.NET_Sessionld
Poreklo: mojOpel
Opis: Ovaj kolačić je potreban za identifikovanje korisnikove sesije na serveru. Korisinička sesija na serveru čuva podatke koji su potrebni prilikom prelaženja kroz različite stranice na sajtu.
Datum isteka: Sesija
Kategorija: Strogo neophodno
Opt-Out: videti paragraf 8
 
Naziv: OPELAUTH
Poreklo: mojOpel
Opis: Ovaj kolačić se koristi kada se korisnik uloguje na “mojOpel” nalog kako bi se omogućilo anonimnom korisniku prelaženje na različite stranice sajta.
Datum isteka: Sesija
Kategorija: Strogo neophodno
Opt-Out: videti paragraf 8
 
Naziv: BALANCEID
Poreklo: mojOpel
Opis: Balanser učitavanja se koristi na mojOpel sajtu kako bi se rasporedilo opterećenje preko višestrukih servisa. Ovo omogućava optimizovano korišćenje resursa, maksimalan protok i minimalno vreme reakcije servera. Ovaj kolačić je potreban za identifikovanje servera na kojem je u toku sesija.
Datum isteka: Sesija
Kategorija: Strogo neophodno
Opt-Out: videti paragraf 8
 
Naziv: s_cc (Provera kolačića)
Poreklo: Omniture Publish
Opis: Ovaj kolačić izvodi provere kako bi proverio da li su kolačići pretraživača aktivirani. Ako je vrednost ispravna, postoji preusmeravanje kolačića. Ako je vrednost neispravna, podrazumeva se da je kolačić onemogućen i da ne može da se koristi za prikazivanje posebnosti korisnika.
Datum isteka: Sesija
Kategorija: Peformanse
Opt-Out: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
 
Naziv: s_sq (clickmap podatak)
Porigin: Omniture Publish
Opis: Ovaj kolačić se postavlja i čita Java skript kodom kada se ClickMap funkcionalnost uključi; sadrži informacije o prethodnom linku na koji je kliknuo korisnik.
Datum isteka: Sesija
Kategorija: Peformanse
Opt-Out: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
 
Istrajni Kolačići:
 
Naziv: MOSCookieCount, MOSUseCookies, MOSShowCookieBox
Poreklo: mojOpel
Opis: Ovi kolačići su potrebni za skladištenje informacija o pristanku korisnika za upotrebu kolačića čiju upotrebu je potrebna saglasnost na ovom sajtu.
Datum isteka: Istrajan (jedna godina)
Kategorija: Funkcionalnost
Opt-Out: videti paragraf 8
 
Naziv: s_vi, s_fid
Poreklo: Omniture Publish
Opis: Jedinstveni ID vreme/datum korisnički pečat se skladišti kako bi se identifikovao jedinstveni korisnik.
Datum isteka: Istrajan
Kategorija: Funkcionalnost
Opt-Out: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
 
Naziv: s_nr, s_nr2
Poreklo: Omniture Publish
Opis: Kolačić skladišti informaciju o datumu posete korisnika kao i podatak da li je nov ili je već posećivao sajt.
Datum isteka: Istrajan
Kategorija: Funkcionalnost
Opt-Out: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html


8. Uključivanje i isključivanje kolačića i sličnih tehnologija

Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete sve kolačiće na svim web sajtovima koje posetite, menjanjem podešavanja na svom Internet pretraživaču. Na primer, kad koristite  Internet Explorer verzije 8.0, morate uraditi sledeće: 1. izaberite Tools (Alati), pa Internet Options (Internet opcije); 2. kliknite na Privacy (Privatnost); 3. klizačem odaberite željena podešavanja.

Za druge Internet pretraživače, molimo pogledajte instrukcije sa svog pretraživača da saznate više o tome kako da podesite pretraživač ili kako da obrišete kolačiće. Molimo, imajte u vidu da neke funkcije i ukupna funkcionalnost ovog web sajta neće biti dostupna ako isključite kolačiće.

9. Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja, komentare ili zahteve vezane za pravila o zaštiti privatnosti, molimo, kontaktirajte nas na adresi navedenoj dole. Isto se osnosi i u slučaju da želite pristup informacijama koje imamo o Vama, a koje smo prikupili preko ovog web sajta ili kad želite da se te informacije isprave, onemoguće ili izbrišu. 

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz

D-65423 Rüsselsheim

Nemačka

Mejl našeg centra za brigu o kupcu: kunden.info.center@de.opel.com

T: +49(0) 6142 7-70 +49(0) 6142 7-70

F: +49 (0) 6142) 7-7 88 00

Pogledajte našu pravnu napomenu za potpune podatke o kompaniji.

 

 Datum: 20. jun, 2012.