PRAVNE ODREDBEOvim web sajtom (‚‚Sajt") upravlja Opel Automobile GmbH, kompanija registrovana po zakonima Nemačke, sa sedištem u Bahnhofsplatz, 65423, Riselshajm na Majni, Nemačka, u ime grupe povezanih kompanija koje se bave distribucijom vozila marke Opel u Evropi (‚‚Opel").

Molimo, pažljivo pročitajte ove uslove pre korišćenja ovog Sajta. Korišćenjem ovog sajta pokazujete da ste prihvatili ove uslove bez obzira da li ste izabrali da se registrujete kod Opela ili ne. Ako ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj Sajt.

Napomene

Informacije sadržane u ovom dokumentu, date su kao detaljnei činjenične koliko je to moguće. Zadržavamo pravo, medjutim, izmene, u svako doba i bez obaveštenja, cena, boja, materijala, opreme, specifikacija, modela i dostupnosti.

Neki od linkova datih na ovom sajtu mogu voditi do sajtova nezavisnih vlasnika. Informacije tu predstavljene isključiva su odgovornost vlasnika tih sajtova. Opel nema kontrolu niti odgovornost za sadržaj nezavisnih sajtova i ove linkove daje svojim posetiocima iz praktičnih razloga.

Uslovi korišćenja sajta

1. Intelektualna svojina


Svi materijali na ovom Sajtu su intelektualna svojina Opela. Materijali se ne smeju kopirati ili umnožavati, osim u meri potrebnoj za njihov prikaz na Internetu. Medjutim, možete štampati celokupne stranice Sajta na papir za ličnu upotrebu pod sledećim uslovima:
(a) nikakvi dokumenti ili grafika s njima u vezi na Sajtu ne sme se ni na koji način modifikovati
(b) nikakva grafika sa Sajta ne sme se koristiti odvojeno od pripadajućeg teksta i
(c) Opelovo autorsko pravo i žig ili druga obeležja moraju biti na svim kopijama.

Uprkos opštem karakteru gore navedenog, Opel Vam može s vremena na vreme pružiti priliku da preuzmete pozadine za ekran, čuvare ekrana i druge korisne programe sa Sajta. Ovi fajlovi za preuzimanje pokriveni su ovim uslovima.

Svaka upotreba izvoda s ovog Sajta, osim one koja je u skladu s ovim odredbama, u bilo koju svrhu je zabranjena. Materijali na ovom Sajtu su u potpunosti pregledani i testirani u svim fazama produkcije. Bez obzira na ovo, Opel ipak preporučuje da uključite proveru virusa pre upotrebe. Opel takodje preporučuje da koristite najnoviju verziju antivirusnog softvera.

2. Link do Sajta 

Ukoliko želite da imate link do ovog Sajta, to mora biti Opelova naslovna stranica.

3. Pristup uslugama

Iako Opel ulaže napore da obezbedi da Sajt bude normalno dostupan 24 časa dnevno, Opel ne prihvata odgovornost ako je iz bilo kog razloga Sajt nedostupan u bilo koje vreme ili tokom bilo kog vremenskog perioda. 

Pristup Sajtu može biti privremeno obustavljen i bez obaveštenja u slučaju greške u sistemu, održavanja ili popravke ili iz razloga koji su van Opelove kontrole.

4. Materijali posetilaca i ponašanje

Osim ličnih podataka, što je pokriveno Opelovim pravilima o zaštiti privatnosti, svaki materijal koji pošaljete ili postavite na Sajt smatraće se kao da nije poverljiv niti zaštićen. Opel neće imati obaveza u odnosu na takav materijal. Opel i osobe koje imenuje biće slobodni da kopiraju, obelodane, distribuiraju, uključe i na neki drugi način koriste takav materijal i podatke, slike, zvuk, tekst i druge stvari oličene u njemu za svaku i u sve svrhe.

Zabranjuje se postavljanje ili prenos na ili sa Sajta materijala: 

(a) koji je preteći, klevetnički, opscen, nepristojan, buntovnički, uvredljiv, pornografski, izopačen, koji može da izazove mržnju na rasnoj osnovi, diskriminativan, preteći, skandalozan, raspaljiv, bogohulan, krši poverljivost, krši privatnost ili koji može prouzrokovati uznemirenost ili neprijatnost, ili
(b) za koji niste dobili sve potrebne dozvole i/ili odobrenja, ili
(c) koji predstavlja ili ohrabruje ponašanje koje se smatra krivičnim delom, dovodi do gradjanske odgovornosti, ili je na drugi način u suprotnosti sa zakonom ili kršenjem prava bilo koje treće strane u bilo kojoj zemlji na svetu, ili
(d) koji je tehnički štetan (uključujući, ali se ne ograničavajući na kompjuterske viruse, logičke bombe, trojanske konje, crve, štetne komponente, oštećene podatke ili drugi zlonamerni softver ili štetne podatke). Ne smete zloupotrebiti Sajt ni na koji način, uključujući, ali se ne ograničavajući na hakovanje.

Opel će u potpunosti saradjivati sa svim organima za primenu zakona ili sudskim nalozima koji zahtevaju ili naredjuju da Opel obelodani identitet ili locira svakoga ko postavlja bilo koji materijal koji krši odredbe ovog Paragrafa 4.

5. Tačnost podataka

Sve informacije na ovom web sajtu su namenjene klijentima Opela. Opel će uložiti razumne pokušaje da obezbedi da je sadržaj ovog sajta tačan i ažuriran. Medjutim, zbog prirode lagera vozila i promena u specifikacijama vozila tokom godišnjeg ažuriranja, itd, proizvodi prikazani na ovom Sajtu mogu se razlikovati od najnovije specikikacije. Neka oprema opisana ili prikazana može biti dostupna samo i nekim zemljama ili uz dodatnu naplatu. Klijenti se savetuju da provere karakteristike sakog posebno zahtevanog vozila sa svojim prodavcem na mestu naručuvanja. Opel zadržava pravo izmene specifikacije proizvoda u bilo kom trenutku i Opel ne prihvata odgovornost za žalbe ili gubitke nastale iz oslanjanja na sadržaj ovog web sajta.

Ne treba se oslanjati na bilo koje izjave u okviru sajta, niti na materijal na sajtu koji je dat ‚‚kako jeste", bez ikakvih uslova, garancija ili odredaba bilo koje vrste. Shodno tome, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, Opel Vam obezbedjuje sajt na  osnovu toga što Opel isključje sve izjave, garancije, uslove i druge odredbe (uključujući, ali se ne ograničavajući na sve okolnosti koje se zakonom podrazumevaju) koje, osim ovih odredaba, mogu imati neko dejstvo, a u vezi s ovim sajtom.

6. Odgovornost

Opel i svi rukovodioci, direktori, zaposleni ili agenti isključuju svaku odgovornost za bilo koju količinu ili vrstu gubitka ili štete koji se mogu desiti Vama ili trećoj strani (uključujući, ali se ne ograničavajući na bilo koje direktne, indirektne, kaznene ili posledične gubitke ili štete ili gubitak prihoda, profita, imovine, podataka, ugovora, upotrebe novca ili gubitak ili štete koje nastaju ili su na bilo koji način povezane sa prekidom obavljanja posla, bilo krivicom (uključujući, ali se ne ograničavajući) nemarom, (ugovor ili drugo) u vezi sa ovim Sajtom na bilo koji način ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili rezultata korišćenja Sajta, svih sajtova povezanih s ovim Sajtom ili materijala na tim web sajtovima, uključujući, ali se ne ograničavajući na gubitak ili štetu zbog virusa koji mogu zaraziti Vašu kompjutersku opremu, softver, podatke ili drugo vlasništvo na osnovu Vašeg pristupa, korišćenja ili pretraživanja Sajta ili preuzimanja s
Vaše strana bilo kog materijala sa Sajta ili bilo kog web sajta povezanog s ovim Sajtojm. Ništa od ovih uslova neće isključiti ili ograničiti Opelovu odgovornost za:
(a) smrt ili ličnu povredu uzrokovanu Opelovim nemarom
(b) prevaru ili lažno predstavljanje
(c) svaku odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti po važećem zakonu.

7. Merodavni zakon i sudska nadležnost

Svi sporovi koji mogu nastati u vezi s ovim sajtom biće rešeni u skladu sa zakonima Nemačke i od strane sudova iz Frankfurta na Majni, Nemačka.
 
27. mart 2012.