Koşullar

 

YASAL UYARI  

Bu web sitesi ("Site"), Türkiye'ye Opel markalı araçları ithal eden ve dağıtımını yapan Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve Kemalpaşa Yolu, Torbalı, İzmir -Türkiye adresinde kayıtlı bir şirket olan Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti. tarafından yönetilmektedir.

Siteyi kullanmadan önce koşulları dikkatlice okuyunuz. Site'nin kullanımı Opel'e kaydınızı yaptırıp yaptırmamanızdan bağımsız olarak bu koşulları kabul ettiğinizi göstermektedir. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Site'yi kullanmayınız.           
 
Bildirimler

Burada verilmiş olan bilgiler mümkün olduğu kadar kapsamlı ve gerçeklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, fiyatlarda, renklerde, materyallerde, ekipmanlarda, teknik özelliklerde, modellerde ve bulunabilirlik konusunda herhangi bir zamanda ve bildirim yapmaksızın değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktayız. 

Bu sitede verilmiş olan bazı bağlantılar bağımsız site sahipleri tarafından yönetilen sitelere bağlanabilir. Söz konusu sitelerde sunulmuş olan bilgiler tamamıyla bahsi geçen site sahiplerinin sorumluluğundadır. Bağımsız sitelerin içeriği ile ilgili olarak Opel'in herhangi bir kontrolü veya sorumluluğu bulunmamakta olup, bahsi geçen bağlantılara erişim ziyaretçilere kolaylık olması açısından sağlanmaktadır. 
              
Site Şartları ve Koşulları

1. Fikri mülkiyet 


Site içerisindeki tüm materyallerin fikri mülkiyet hakları Opel'e aittir. Materyaller çevrimiçi görüntülenmesi için kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kaydedilemez. Ancak, aşağıdaki esaslara bağlı olarak ve kişisel kullanımınız için, Site'nin tüm sayfaları yazdırılabilir:   

(a) Site içindeki belgelerin veya ilgili grafiklerin hiçbir şekilde değiştirilmemesi
(b) Site'de bulunan grafiklerin kendilerine karşılık gelen metinlerden ayrılarak kullanılmaması
(c) Opel'in telif hakkı (copyright) ve ticari markası veya diğer ibarelerinin tüm kopyalarda yer alması.

Yukarıda genel anlamda belirtilmiş olan hususlara rağmen, Opel size belli zamanlarda Site'den duvar kağıdı, ekran koruyucular veya diğer yardımcı programları indirmeniz için imkantanıyabilir. Bu dosya indirmeleri de bu koşullara tabidir.

Herhangi bir amaç için bu koşulların dışına çıkarak Site'den yapılan alıntıların kullanılması yasaktır. Bu sitedeki materyaller yapımın tüm aşamalarında titizlikle taranmakta ve test edilmektedir. Bununla birlikte, Opel kullanımdan önce virüs tarama programı çalıştırmanızı ve virüs programınızı sürekli güncellemenizi önermektedir.  


2. Siteye bağlantı vermek

Site'ye bağlantı vermek istediğiniz takdirde, bunun Opel anasayfasına yapılması gerekmektedir.


3. Hizmet erişimi

Opel Site'nin günde 24 saat açık olmasını teminen her türlü çabayı gösterir. Ancak,  belli zaman ve sürelerde herhangi bir sebepten ötürü siteye erişim sağlanamaması halinde Opel bu sebeple sorumluluk kabul etmez.

 Sistem arızası, bakım ve onarım olması durumunda veya Opel'in kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü, önceden bildirim yapılmaksızın Site'ye erişim geçici olarak durdurulabilir.

4. Ziyaretçi materyali ve kullanım

 Opel'in gizlilik politikası altında yer alan kişisel olarak tayin edilebilen bilgiler haricinde,  Site'ye iletmiş ve göndermiş olduğunuz her materyal gizli olmayan ve tescilsiz materyal olarak kabul edilecektir. Söz konusu materyaller için Opel herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Opel ve çalışanları Sitenin bünyesinde bulunan herhangi bir materyal ve veriyi, görseli, sesleri, metinleri veya diğerlerini herhangi bir amaç doğrultusunda kopyalayabilir, ifşa edebilir, dağıtabilir, birleştirebilir veya diğer türlü kullanabilir.

Aşağıda belirtilmiş olan
(a) tehdit içerikli, onur kırıcı, müstehcen, uygunsuz, tahrik unsuru taşıyan, aşağılayıcı, prnografik, taciz edici, ırk ayrımcılığı ve nefretine yönelik, tehditkar, lekeleyici, kışkırtıcı, dine hakaret eden, güveni ihlal eden, gizliliği ihlal eden veya rahatsızlık ve sıkıntı yaratan; veya
(b) gerekli tüm onayları ve/veya lisansları alınmamış; veya
(c) kullanımı ceza gerektiren suç teşkil edecek, hukuki sorumluluğa sebebiyet verecek veya diğer türlü kanuna aykırı olacak veya dünyadaki herhangi bir ülkedeki herhangi bir üçüncü şahsa ait haklara saldırıda veya ihlalde  bulunacak; veya 
(d) teknik olarak tehlike taşıyan (bilgisayar virüsleri, yazılım bombaları, truva atları, solucanlar, tehlikeli bileşenler, bozuk veri veya diğer zararlı yazılım veya veriyi içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan)
materyalleri Site'ye iletmeniz veya göndermeniz yasaktır.

Bilgisayar korsanlığı dahil ancak bununla sınırlı kalmayan yöntemlerle Site'yi amacı dışında kullanmanıza izin verilmez.
İşbu paragraf 4'ü ihlal edecek şekilde materyal gönderen kişilerin kimliğinin ve yerinin yasal icra makamları ve mahkeme emri ile açıklanması talep edildiği takdirde  Opel bu makamlar ve mahkemelerle  tam olarak işbirliği içerisinde bulunacaktır.


 5. Bilginin doğruluğu

Bu web sayfasındaki bilgiler Opel müşterilerine yöneliktir. Opel, Site içeriğinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için makul çaba gösterecektir. Ancak, yıllık güncellemeler, vb. esnasında araç stoklarının yapısından ve araç teknik özelliklerinde uygulanacak değişikliklerden ötürü, Site’de yayınlanmakta olan ürünlerle, araçların en son teknik özellikleri farklılık gösterebilir. Tanıtılmış veya gösterilmiş olan ekipmanlardan bazıları yalnızca bazı ülkelerde mevcut olabilir veya bunlara ekstra maliyet karşılığında sahip olunabilir. Müşterilerin özellikle talep ettiği araç özelliklerini sipariş aşamasında yetkili satıcıları ile görüşmeleri tavsiye edilir. Opel, araç teknik özelliklerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve Opel web sitesinin içeriğine güvenilmiş olmaktan ötürü ortaya çıkacak zarar veya talepler konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.    

Site üzerinde herhangi bir koşul, garanti veya diğer hükümler bulunmaksızın “olduğu gibi” esasıyla verilmiş materyal veya beyanlara güvenilmemelidir. Buna bağlı olarak, kanunun müsaade ettiği ölçüde, Opel, işbu koşul ve hükümler haricinde, siteye etkisi olabilecek diğer tüm beyan, taahhüt, koşul veya hükümleri hariç tutar (sınırlama olmaksızın kanunda ima yoluyla belirtilen koşullar dahil).

6. Yükümlülük

Opel ve yetkilileri, yöneticileri, çalışanları veya acentaları, herhangi bir şekilde Site ile ilgili veya Site’nin, Site’ye bağlantılı herhangi bir web sitesinin veya bu web sitelerindeki materyallerin kullanımı, kullanılamaması veya Site kullanımının sonuçları ile ilgili olarak sizin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı, bilgisayarınıza, yazılımlarınıza, verilerinize veya giriş yapmanızdan, Site’yi gezmenizden veya Site’den veya Site’ye bağlantılı diğer web sitelerinden indireceğiniz materyallerden ötürü diğer sahip olduklarınıza bulaşan virüslerden ötürü ortaya çıkan kayıp veya zarar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmayan zarar veya kayıplar konusunda yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez (sınırlama olmaksızın doğrudan veya dolaylı ceza, veya dolaylı kayıp veya zarar, gelir, kar, iyi niyet, veri, anlaşma, para kullanımı kaybı veya işin aksamasından ötürü oluşacak ve haksız fiilden, ihmalden, sözleşmeden veya diğer bir sebepten oluşacak kayıp veya zararlar dahil). Bu koşullar altındaki hiçbir husus Opel’in

(a) Opel'in ihmali sonucu ortaya çıkacak ölüm veya bedensel yaralanma;

(b) yolsuzluk veya yalan beyan;

(c) geçerli kanun uyarınca hariç tutulamayacak veya kısıtlanamayacak herhangi bir yükümlülük dolayısıyla sorumluluğunu kaldırmaz veya kısıtlamaz.

7. Uygulanacak hukuk ve yargı yetkisi

Bu site ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf, Almanya kanunlarına uygun olarak Frankfurt am Main, Almanya mahkemeleri tarafından çözüme ulaştırılacaktır.
30.04.2013